-
 PARTS
       DEL         CAVALL


PARTS DEL CAVALL
-.Les extremitats són llargues, aptes per a córrer.
Els peus tenen contacte amb el terra només amb un dit (el tercer), la última falange del qual és recoberta per una Peülla o casc. 
-La dentadura consta de 40 peces; els ullals són rudimentaris i la femella no en té, estan separats de les premolars per un tros de barra sense dents, on se'ls posa el mos de la brida
-Els cavalls que mesuren menys de 1,45 metres Fins a la creu es diuen ponis.

El seu esquelet es compon de 210 ossos individuals, proporcionant suport als músculs, protegint al seu torn els òrgans interns, els seus components tenen la mobilitat necessària perquè l'animal pugui desplaçar-se. Les seves diferents articulacions proporcionen diferents graus de mobilitat. Els ossos de les articulacions es troben recoberts de cartílag, que és més tou que l'os i substitueix els efectes del desgast en la superfície. L'articulació es completa amb la càpsula que produeix la sinòvia, el qual és un líquid articular que lubrica les superfícies articulars, reforçant els lligaments que uneixen els ossos


En aquesta fotografia, veiem un cavall amb les deves parts externes principals:

                                   
-NUCA: és la part posterior del coll, és un lloc on la pell del coll es laxa, una zona poc sensible de la pell.

            

-TESTA:
Part frontal del cavall que es troba entre els dos ulls.
-SERRELL: loc de crins de damunt el front del cavall.
-CARA: Esta més avall, situada entre el morro i els ulls.
-NARIUS: Part del morro, que esta format per dos forats.
                                                                                                                      LLAVI: part externa de la boca.
GALTA: Part del costat del cap.
GORJA: Està situada entre el coll i la galta
COLL: Part llarga que subjecta el cap i li permet fr moviments.
MUSCLE: Part arrodonida que forma el tronc del cavall.
PIT: Situat entre el muscle i les potes de davant.
ESPATLLA: Part que subjecta les potes de davant.
BRAÓ: Part situada a dalt de tot de les potes, i té molt múscul
GENOLL: Part articulada de les potes.
GARRÓ: Situat damunt de la ungla, i ajuda al cavall a guanyar més resistència.
UNGLA: Part molt dura que ocupa gran part del peu i dóna força al cavall.
COLZE: Part superior del darrere de la pota.
CALL: Part del mig del darrere de la pota
CANYELLA: part del costat de la pota, més aall del genoll
TRAVADOR: Part del darrere del peu que subjecta la ungla.
CORONA: Part del peu on li creix la ungla al cavall
TALÓ: Part del darrere de la ungla.
TENDÓ NEXOR: Tendó que unei el peu amb la cama.
CAMA: Part superior de la pota 
GARRETA: Articulació de la pota del darrere que permet al cavall fr el moviment.
GREIXET: Part entre la panxa i  la cama que té greix acumulats.
PANXA: Situada entre el greixet i les potes del davant.
CUA: Part plena de pèl que té molta mobilitat i tapa el cul.
GROPA: Part superior del cul, que està molt bombada
QUARTER POSTERIOR:  Part que uneix el cul amb la pota
LLOM: Esquena del cavall, on va col.locat el genet.
CREU: Part del coll superior, que conte os i és elàstica.
CRINERA: Part de cabell del cavall, que té mlta mobilitat.
BESCOLL: Part superior del cavall on comença la crinera.


Aquí trobem una fotografia amb les parts internes de l'esquelet del cavall:


Aquesta imatge es centra en les parts del cap