HIGIENE

Per cura dels cavalls domèstics [1]cal entendre totes les accions necessàries per a mantenir-los en bon estat de salut, física i psíquica. Amb la doble finalitat de preservar les seves capacitats de servei (i el valor econòmic associat) i permetre'ls una bona qualitat de vida.

Els èquids salvatges tenen cura d'ells mateixos. Dins del seu habitat són lliures i poden triar i decidir en funció del seu instint. Els cavalls domèstics viuen en condicions artificials i, en no poder seguir un comportament natural, necessiten una cura específica per part dels humans. Els humans són responsables de la seva vida en captivitat i han de procurar que els cavalls domèstics pateixin en el mínim grau possible.

La neteja del cavall és una de les activitats artificials que se suposa indispensable en els animals domèstics. Els èquids salvatges no semblen necessitar d'aquesta pràctica. Molt sovint una zebra o un cavall feral es rebolcarà per la pols, en cerca d'un estat del pelatge més confortable. En alguns cavalls de guerra i en determinades condicions, alguns experts aconsellaven no estrijolar els cavalls (considerant que el pelatge "natural" oferia una millor protecció contra els rigors nocturns). En això imitaven la pràctica tradicional dels berbers i, possiblement, dels mongols.[6]Hi ha diverses opinions sobre l'estrijolat dels cavalls militars. Probablement un estrijolat excessivament enèrgit i perllongat és perjudicial par a cavalls en campanya que han de passar la nit al ras. D'altra banda, un raspatllat elemental en la zona de la sella i dels arreus sembla imprescindible.


Els estris bàsics de neteja inclouen els intruments següents:ESTRÍJOL

És un instrument que s'usa per netejar ( "estrijolar" ) les cavalleries.
Es tracta d'una xapa de ferro de diferents seccions, en forma de "U" en les peces més antigues. Consta de diverses serretes amb dents menudes, triangulars i romes. La nansa o mànec és de fusta, amb tija central de ferro.

RASPALL:  un utensili consistent en un mànec i una base, sobre la qual es fixen cerres o altres elements flexibles aptes per al raspallat.


PINTES:  És un estri per pentinar la crin del cavall. És un sistema estètic que és utilitzat normalment abans de portar-lo a u concurs, ja que s'han de presentar elegants i ben pentinats.